Mỹ phẩm làm đẹp

Sử dụng son màu cam đất nguồn gốc tự nhiên làm đẹp an toàn

Sự bài tiết mồ hôi qua da giúp điều hòa thân nhiệt và giải độc cơ thể. Do đó da được sạch sẽ thông thoáng và lành mạnh sẽ giúp cho sự bài tiết mồ hôi được tốt.
Da còn chức năng hô hấp (thải khí độc carbonic và hấp thụ dưỡng khí…). Sự hô hấp này tuy nhỏ (chỉ chiếm 1/7 tổng sô hô hấp của cơ thể) nhưng rất quan trọng. Bằng cớ là nếu dùng son như son màu cam đất, sơn khắp mặt da thì chẳng bao lâu ngưòd ấy bị chết. Chính vì thế mà da phải được sạch HÒ, áo quần phải thông thoáng và không nên lạm dụng mỹ phẩm. Nhiều nguòi (người lón và trẻ con) lừ đừ mệt mỏi chỉ vì bận áo quần ni lông che bít khắp mặt da…