Mỹ phẩm làm đẹp

Những tai biến có thể xảy ra khi lột da mặt không đúng cách

Da mặt viêm đỏ, sưng phù: Các hóa chất lột da có thể $ĩy phản ứng ờ một sổ người làm da bị viêm dỏ. sƯntỊ phù giống như bị phỏnt;.
Da sạm nám: l)a mặt mỏi n^ười đều khác nhau vệ bẻ dày. tính nhạy cảm. loại da (nhờn, bình thưởng hay khổ), dộ láng mịn. Trên cùrìị* một khuôn mặt nhưn^ cỏ chỗ da dày. có chỗ da mỏng. Vì thế khi bôi hỏa chất lên. nơi da dày hỏa chất ít tác dụn£. nơi da mỏng hóa chất tác dụng mạnh. Kết quả là da Dong khổn^ dồrụr đều. chỗ nhiẻu chỗ ít làm cho da mặt loang lổ. ớ nhữnịỊ người nhạy cảm với h(4a chất, da mặt bị viêm dỏ khi tiốp xúc với hỏa (’hất sẽ dẫn dốn tình trạng sạm da nám da mặt. Một số bạn may mán có dưực làn da non trắng trẻo sau khi lột da mặt rần phải tránh ánh nắng, sức nóng ít nhất một t.háng vĩ tron£ thời gian này. lớp da non rất nhạy cảm. Khi tiếp XÚC với ánh nắng, sứt nóng, tế bào hắc tố bj kích thích sẽ tổng hợp nhiều hác tố melanin làm da bị sạm nám. Cách lột da này có nhiều tai biến nên oản chuyên viên thẩm mỹ cớ trình độ chuyõn.môn cao và nhiều kinh nghiệm.
Cháu có những vết thâm ở da mặt sau khi bị mụn thì nên di khám bệnh rhuyên khoa đổ chữa vết thâm, không nên di lột da mặt.