Mỹ phẩm làm đẹp

mặt nạ collagen dưỡng da mặt hiệu quả thay cho việc lột mặt

Da mặt cháu thỉnh thoảng nổi lên vài mụn trứnq cá. Sau khi lành, mụn dõ lại vết thâm. Bạn cháu khuụên nõn di lột da mặt. Cháu phán vân vì thẩỵ sau khi lột da mặt, có nqười bị nám nhưng cũng có nqười dược làn da trắnq dẹp. Xin BS cho cháu biết ủ kiến nén lột da mặt haụ không?
Nhiều bạn dọc cũng dã băn khoăn, phân vãn như cháu về vấn đề “có nên lột da mặt hay khõn£f. Lột da mặt hiện nay là phong trào, là mốt thịnh hành trong giới phụ nữ. Da mặt khô cản ! Đi lột da mặt là sẽ có một làn da tươi mát nịỊay. Da nám ! Di lột da mặl là da sẽ trẩng tươi. Da bị mụn. bị sẹo I Đi lột da mặl là da sẽ lán£ mịn.
Bên cạnh một. số kết quả khá tốt sau khi lột da mặt. dã có nhiều tai biến tác hại đến thẩm mỹ da mặt. nên sử dụng mặt nạ collagen để đảm bảo an toàn.
Một số bạn oó da mặt vốn dĩ dã tươi tốt nhưng vì muốn đẹp hơn nên di lột da mặt và kết quả lại thảm hại hơn trước, da bị nám lỗ chõ như da beo.
Có nbiểu rách lột da mặt. cách thông dụng nhất là dùng các hóa chất tiêu sừng. Các hóa rhất này cồ tác dụng tiêu hủy lởp tế bào sừng ngoài rùng của da. Người ta sẽ bôi hóa chất lên da mặt 2- 3 lần. Mỗi khi bồi hóa chất, ta có cảm giác nóng rát rất khỏ chịu. Vài ngày sau. lớp da mặl khô. sậm màu rỗi từ từ bong vảy. để lại lớp da non trên mặt.